Rekrutacja on-line E-Learning Wirtualny Dziekanat
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Studia Niestacjonarne

Nabór na studia jednolite magisterskie na kierunku PRAWO i licencjackie na kierunkach ADMINISTRACJA oraz STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w trybie niestacjonarnym do EWSPA trwa przez cały rok. Można przesyłać aplikacje wraz z dokumentami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: Punkty rekrutacyjne

Grafik dni otwartych >>>

Postępowanie kwalifikacyjne.
Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

* formularz aplikacyjny (podanie oraz ankieta osobowa)
* świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis
* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
* 4 fotografie (standardowe 35x45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
* potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej w dniu złożenia dokumentów, w tym podania o przyjęcie na studia, oraz wpłaty I raty lub całej opłaty za I semestr studiów maksymalnie w ciągu 3-ch dni od daty złożenia ww. dokumentów.
* podanie wraz z ankietą osobową kandydata na studia:

- Jednolite magisterskie na kierunku PRAWO -

- Pierwszego stopnia na kierunku ADMINISTRACJA (licencjat) -

- Pierwszego stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (licencjat) -

Dokumenty wraz z wypełnionymi formularzami rekrutacyjnymi można składać w Rekrutacyjnych Punktach Informacyjnych lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych EWSPA (pok. 8B):
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa


Kontakt:
Tel.: (0-22) 619 02 83, 619 28 90, 619 90 11, 619 24 90 wew. 32, 35, 36 i 43
Faks: (0-22) 619 52 40, 619 24 90 wew. 35
e-mail: studia_polonijne@ewspa.edu.pl
www.ewspa.edu.pl

GG: 1229057
SKYPE: ewspia

Serwer Studentów Prawa